English (United Kingdom)Russian (CIS)Hungary (hu)

«Про виконання Конвенції Міжнародної організації праці 1979 року N 153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті».


Цим документом Міністерство інфраструктури пропонується визначити компетентним органом з питань виконання зазначеної Конвенції у частині автомобільних перевезень. Відтак Мінінфраструктури підготує нормативно-правові акти щодо обов’язкового застосування контрольних пристроїв (тахографів) для деяких категорій автомобільних транспортних засобів, а також правила та інструкції щодо забезпечення їх використання з урахуванням положень Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР) і Регламенту Ради (ЄEC) № 3821/85 від 20 грудня 1985 року про реєструвальне обладнання на автотранспорті.

Наразі проект Постанови Уряду направлено на погодження до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів Україні, Міністерства соціальної політики України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства промислової політики України і Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики.